In dit nummer onder meer:
• Voortgangsrapportage Fairfok naar Tweede Kamer
• Raad van Beheer reageert op ‘Welzijnsbrief hondenfokker’
• Eerste examens Basiscursus Fokken en Houden van Honden (BFH)
• Databank honden aangesloten bij Europese Petmaxx
• Royal Canin en Raad van Beheer zetten partnership Sport, Werkhonden en Jeugd voort
• Informatiedag voor hondenfokkers
• Dierenarts die de BOB keurt
• Raad van Beheer in International Partnership For Dogs
• Dierenartsen vormen commissie jonge honden
Raadar nr. 4 maart 2019