Aanmelden als lid van KVN

  Als je KVN een warm hart toedraagt maar nu niet aan een cursus wil deelnemen, kan je het onderstaand formulier gebruiken om lid te worden van KVN.
  Je ontvangt dan het clubblad en kan met korting deelnemen aan lezingen en ander verenigingsactiviteiten.

  Gegevens inschrijver:
  Aanhef:
  Voornaam:
  Voorletters:
  Tussenvoegsel:
  Achternaam:
  Geboortedatum:

  Straat:
  Huisnummer:
  Postcode:
  Plaats:

  Telefoonnummer:
  Mobiel nummer:
  E-mailadres voor correspondentie:

  Lidmaatschapsgegevens
  Ik wil me bij deze aanmelden als lid van K.V.N.
  Het verschuldigde lidmaatschap geld van €35,- (na 1 juli €17,50) en het inschrijfgeld van van €7,00 zal van uw rekening worden afgeschreven.

  Inschrijver stemt ermee in dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd en K.V.N. de jaarlijkse contributie en lesgelden van zijn/haar hieronder genoemde rekening af mag schrijven, tenzij vóór 1 december schriftelijk of per mail is opgezegd bij de ledenadministratie.

  (De specificaties van de betaling ontvangt u in de bevestigingsmail na het verzenden.)

  Betalingsgegevens:
  IBAN nummer:
  t.n.v.:

  Ik ontvang graag nieuws van K.V.N. per e-mail:

  Bent u geïnteresseerd om vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen?

  Opmerkingen

  Ik ben bekend en ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden**

  Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigings-/kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is de contributie over het volgend jaar verschuldigd