Beste leden van K.V.N.,

Hebben jullie het al in je agenda staan?

Het bestuur nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering op 22 juni 2019
om 14:00 in het clubgebouw van K.V.N..

Voorstellen voor bestuursleden zijn altijd zeer welkom!

Het voorstel, vergezeld van de namen en handtekeningen van de voorstellers en een ondertekende
bereidheidsverklaring van de voorgestelde kandidaat, moet 10 dagen voor de vergadering aan het
secretariaat worden toegezonden.

agenda 22 juni 2019