Cursus KK I bij K.V.N.

Het is de bedoeling om in het voorjaar 2018 (start: januari) weer een KK I cursus bij K.V.N. te geven.
KK I staat voor “Kynologische Kennis deel I”.

Over de vorm, de tijdsplanning (waarschijnlijk 1-2 avonden per maand) e.d. moet nog worden nagedacht.
Maar we willen eerst weten of er voldoende KVN-leden zijn die deze cursus willen volgen……….

Hier vindt je de volledige folder

Graag jullie reacties naar mijn mailadres, ook voor nadere informatie: jdegeus49@gmail.com of via secretaris@kvnieuwegein.nl

Sluit Menu