Inschrijfformulier Obedience training 2021-I

Hieronder kun je kiezen voor het juiste niveau Obedience training waar je aan wilt deelnemen.

Obedience Training:

Geef de voorkeursdag op waarop je wil trainen, de indelingscommissie houdt hier zoveel mogelijk rekening mee.

Voorkeursdagen Pre Obedience:
1.
2.

Geef de voorkeursdag op waarop je wil trainen, de indelingscommissie houdt hier zoveel mogelijk rekening mee.

Voorkeursdagen Obedience Beginners:
1.
2.

Gegevens inschrijver:
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:

Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres voor correspondentie:

Gegevens hond:
Roepnaam van de hond:
Ras of kruising van:
Geboortedatum:
Geslacht:
Heeft de hond een stamboom?

Wat is de stamboomnaam?

Lidmaatschapsgegevens
(Om deel te nemen aan een cursus bij KVN dient u lid te zijn van de vereniging.)
Bent u lid van de K.V.N.?

Omdat u nog geen lid bent zal naast het cursusgeld, de verschuldigde contributie en het inschrijfgeld van uw rekening worden afgeschreven.
Het cursusgeld zal van uw rekening worden afgeschreven.

Inschrijver stemt ermee in dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd en K.V.N. de jaarlijkse contributie en lesgelden van zijn/haar hieronder genoemde rekening af mag schrijven, tenzij vóór 1 december schriftelijk of per mail is opgezegd bij de ledenadministratie.

(De specificaties van de betaling ontvangt u in de bevestigingsmail na het verzenden.)

Betalingsgegevens:
IBAN nummer:
t.n.v.:

Opmerkingen

Ik ontvang graag nieuws van K.V.N. per e-mail:

Ik ben bekend en ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden**

Het cursusgeld wordt niet geretourneerd. Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigings/kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is de contributie over het volgend jaar verschuldigd

Sluit Menu