Inschrijfformulier Voorjaarscursus Snuffelen training

Deze cursus wordt georganiseerd op de 7 zondagen en 1 zaterdagmiddag zoals op het inschrijfformulier vermeld.

Gegevens inschrijver:
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:

Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres voor correspondentie:

Gegevens hond:
Roepnaam van de hond:
Ras of kruising van:
Geboortedatum:
Geslacht:
Heeft de hond een stamboom?

Wat is de stamboomnaam?

Lidmaatschapsgegevens
(Om deel te nemen aan een cursus bij KVN dient u lid te zijn van de vereniging.)
Bent u lid van de K.V.N.?

Omdat u nog geen lid bent zal naast het cursusgeld, de verschuldigde contributie en het inschrijfgeld van uw rekening worden afgeschreven.
Het cursusgeld zal van uw rekening worden afgeschreven.

(De specificaties van de betaling ontvangt u in de bevestigingsmail na het verzenden.)

Betalingsgegevens:
IBAN nummer:
t.n.v.:

Opmerkingen

Ik ontvang graag nieuws van K.V.N. per e-mail:

Ik ben bekend en ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden**

Het cursusgeld wordt niet geretourneerd. Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigings/kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is de contributie over het volgend jaar verschuldigd

Sluit Menu