Naar aanleiding van het grote succes en belangstelling voor de verdiepingsavond look-alikes en outcross in mei 2018 organiseert de Raad van Beheer in samenwerking met de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid een tweede avond op 11 september 2018. De inhoud en het doel van de avond zal hetzelfde zijn. De avond is bedoeld om informatie te geven aan rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere geïnteresseerden over de voor- en nadelen van deze manieren van verbreding van de genenpool. Aanmelding vooraf is noodzakelijk (zie laatste alinea)

De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen mooi zijn, maar gezond en functioneel is belangrijker. Veel rasverenigingen kampen met problemen en proberen via hun fokbeleid de toekomst van hun ras te borgen. De mogelijkheden hiertoe zijn divers. Sommige rasverenigingen hebben ervoor gekozen om de genenpool van hun ras uit te breiden door honden zonder stamboom aan te laten keuren. Een andere, maar meer verregaande maatregel, is het inkruisen van andere rassen. Beiden hebben uiteraard consequenties. De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid wil graag meer informatie bieden over deze onderwerpen.

Het programma voor deze avond:

19.00     Zaal open
19.30     Opening – John Wauben, bestuur Raad van Beheer
19.40     Lezing Pieter Oliehoek over de voordelen en aandachtspunten van aankeuren look-alikes en het inkruisen van honden van andere rassen
20.15     Presentatie van honden uit raskruisingen van de Saarlooswolfhond en de Griffon. Begeleidt door keurmeesters
20.45     Aankeuren van look-alikes, waarom en hoe – Carel Canta
21.00     Pauze en naar discussiegroepen
21.15     Discussie in groepen onder (bege)leiding van de leden van de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid
22.00     Terugkoppeling vanuit de discussiegroepen
22.30     Sluiting

Graag ontvangen wij u op 11 september (Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP  Woudenberg). In verband met de voorbereiding van de bijeenkomst vragen wij om u vooraf aan te melden.  U kunt zich aanmelden door uw naam en vereniging door te geven via dierenarts@raadvanbeheer.nl onder vermelding van: aanmelden verdiepingsavond september 2018. U kunt zich aanmelden tot 1 september 2018. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Gezien het karakter van de avond zal er een maximum aan het aantal deelnemers worden gesteld. Vol = vol.

Sluit Menu