Hoopers is een hondensport die oorspronkelijk vanuit de agility/behendigheid komt. Behendigheid heeft als nadeel dat de sport een behoorlijke lichamelijke belasting vraagt en is dus niet geschikt voor alle honden. Daarvoor hebben ze Hoopers ontwikkeld. Deze sport maakt gebruik van Hoopers, tonnen en tunnels. De hond hoeft niet te springen of over toestellen te klauteren en het is daarom geschikt voor alle honden. Tevens is Hoopers voor de handler minder belastend, aangezien de handler de hond vanuit één positie stuurt.
Aangezien we een bepaalde rust in de lessen willen, mogen honden vanaf een leeftijd van 9 maanden mee doen. Het is fijn als de hond een ‘wacht’ commando beheerst en los van de lijn kan werken.

Beginnerscursus

In de beginnerscursus gaan we de toestellen aanleren, kleine combinaties van toestellen maken en leren om de hond op enige afstand te kunnen sturen. Het doel is dat de combinatie aan het einde van de cursus een klein parcours kan lopen.

Vervolgcursus

In een vervolgcursus gaan we verder met de afstand uitbreiden, een aantal nieuwe technische onderdelen aanleren en kijken we naar de individuele leerpunten.