Over het algemeen is het heel plezierig om een hond te hebben. Dat kan echter veranderen als de hond schade toebrengt aan andere personen of honden, of spullen van anderen vernielt. Dan rijst de vraag wie hiervoor aansprakelijk is. Het antwoord op die vraag is eigenlijk vrij simpel: als hondenbezitter moet u alle schaden die uw hond aanricht vergoeden.

Voorwaarde aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor honden is een zogenaamde risico-aansprakelijkheid. Dat betekent dat u altijd verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade die uw hond aanricht, ook al bent u volledig onschuldig en kan u geen enkel verwijt worden gemaakt. Uw buurvrouw gaat bijvoorbeeld met uw hond bij KVN trainen, omdat u daar geen tijd voor heeft. Tijdens een oefening – waarbij uw hond los moet – gaat het ineens fout. Uw hond rent op een groepje medecursisten af. Meerdere cursisten vallen en lopen verwondingen op. Ook al bent u helemaal niet aanwezig, u bent aansprakelijk en zult de schade moeten vergoeden.

Verzekering

Om te voorkomen dat u persoonlijk de kosten van een schade moet betalen, is het verstandig om een ‘Aansprakelijkheidsverzekering particulieren’ (APV) inclusief dekking voor huisdieren af te sluiten. Weet u niet zeker of uw hond mee is verzekerd? Vraag dat dan even na bij uw verzekering.

Voorwaarden verzekering

Verzekeringen betalen over het algemeen uitsluitend als u zich netjes aan de regels houdt. Hier is dus wel van belang of u een verwijt kan worden gemaakt. Komt de verzekering tot de conclusie dat u verwijtbaar heeft gehandeld, dan zal de verzekering de schade niet of slechts gedeeltelijk betalen. Voor u kan dat financieel enorme consequenties hebben. U moet namelijk niet alleen de schade zelf vergoeden, maar ook alle bijkomende schaden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vergoeding van medische kosten en smartengeld. Maar ook de kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensderving dienen door u vergoed te worden. In dergelijke situaties kunnen de kosten snel oplopen.

Wanneer handelt u verwijtbaar?

U laat uw hond bijvoorbeeld los lopen op een plek waar een aanlijnplicht geldt. Als uw hond ineens de weg op rent, hierdoor een fietser ten val komt en de fietser daardoor gewond raakt, heeft u verwijtbaar gehandeld. Uw hond mocht hier immers niet los lopen. De verzekering zal in een dergelijk geval niet betalen.

Aansprakelijkheid KVN

Ook voor de training bij KVN geldt de hoofdregel dat u als hondenbezitter aansprakelijk bent. Pas als hard gemaakt kan worden dat een trainer nalatig is geweest kan KVN aansprakelijk worden gesteld. De kans dat een dergelijke aansprakelijkheidsstelling succesvol zal zijn, is echter klein. Als hondenbezitter blijft u namelijk te allen tijde hoofdverantwoordelijk voor uw hond. U kent uw hond het beste. Stel dat u weet dat uw hond absoluut niet met kleine honden overweg kan. U bent ingedeeld in een groep met diverse kleine honden. Uw trainer vraagt u tijdens de les om uw hond los te laten en u doet wat u gevraagd is. Zodra uw hond los is, rent hij op de kleine hondjes af en begint meteen te bijten. Drie hondjes raken zwaar gewond. Een aansprakelijkheidsstelling van KVN zal in dit geval geen succes hebben, want u bent hier immers nalatig geweest. Al bij de aanmelding had u melding ervan moeten maken dat uw hond bij kleine honden bijtgedrag vertoont. Van nalatigheid van KVN is hier geen sprake.