Obedience is een hondensport die is ontstaan uit het vroegere Gedrag & Gehoorzaamheid (G&G)

Bij het Obedience programma ligt het accent op een hoge graad van gehoorzaamheid en perfectie. Het programma kent zes klassen: Pre-Obedience, Beginners Club, FCI Beginners, FCI 1, FCI 2 en FCI 3. Pre-Obedience en Obedience Beginners Club sluit je af met een club-examen gekeurd door keurmeesters van de KVN, daarna kan naar de FCI klassen doorgestroomd worden wanneer het landelijke examen is behaald. Deze landelijke examens worden door de keurmeesters van Raad van Beheer afgenomen.

FCI staat voor Fédération Cynologique Internationale, dit betekent dat dit internationale programma’s zijn. En er uiteindelijk zelfs over de grens wedstrijden gelopen kunnen worden in de klassen FCI Obedience 1, 2 en 3.

Pre-Obedience (POB)

Pre Obedience was voorheen Voorbereidende Gedrag & Gehoorzaamheid. Het is een cursus, die gedaan kan worden na de cursus Gehoorzame Hond.

Er is in de P.O.B. nog wel aandacht voor opvoeding, maar de nadruk ligt toch vooral op de hondensport. Tijdens de POB wordt de basis gelegd voor de FCI Obedience.

In de P.O.B. worden de volgende oefeningen aangeleerd:

  • Volgen: De hond loopt met volle aandacht, welke wending de baas ook neemt, links naast de baas.
  • Af-blijf: De hond blijft 1 minuut liggen, terwijl de baas op 10 meter afstand staat.
  • Omgang hond-hond: De hond blijft naast de baas zitten en heeft alle aandacht voor de baas, terwijl andere combinaties (baas/hond) een voor een er omheen lopen.
  • Vak sturen: De hond ligt in een met linten gemarkeerd vak. De baas roept de hond op 10 meter afstand naar zich toe en stuurt de hond daarna naar het vak terug.
  • Positie op afstand: De hond zit op een afstand van 3 meter voor de baas en gaat op commando van de baas liggen.
  • Staan: De hond gaat op commando staan en de baas kan 15 seconden voor de hond gaan staan.
  • Pion sturen: De hond wordt om een pion heen gestuurd (afstand 3 meter).
  • Apporteren: De hond brengt vanaf ca 3 meter een voorwerp naar de baas terug.

In deze cursus bereiden we u en uw hond voor op de cursus Obedience Beginners Club (G&G).

Naast het feit dat het de bedoeling is dat men door kan trainen voor de Obedience, is het ook een leuke, afwisselende en complete cursus op zichzelf.

Exameneisen Pre Obedience

Obedience-Beginners Club

Nadat de Pre Obedience (POB) met succes is afgesloten, kun je verder gaan met de Obedience-beginners. Hierin komen alle oefeningen uit de POB weer aan bod, maar dan wordt het verder uitgebreid en wordt het nivo iets hoger. Het seizoen wordt afgesloten met een club-examen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Programma:

1. Negeren van andere honden.
2. 1 minuut liggen in zicht
3. Los volgen
4. Komen op bevel
5. Rond een pion sturen
6. Zit, Sta of Af tijdens volg
7. Vlak apport
8. Aansluiten vanuit zit positie
9. Posities op afstand
10. Vak sturen
11. Algemene indruk

FCI Obedience-Beginners

Dit is hetzelfde programma als de Obedience Beginners Club, maar nu moet tijdens de cursus het landelijke examen worden behaald. Tijdens deze cursus worden de puntjes op de i gezet, zodat deelgenomen kan worden aan een landelijk examen of aan een wedstrijd. Je kunt dan aan diverse wedstrijden deelnemen om punten te behalen of je kunt tijdens een wedstrijd je diploma halen.

Programma:

1. Negeren van andere honden.
2. 1 minuut liggen in zicht
3. Los volgen
4. Komen op bevel
5. Rond een pion sturen
6. Zit, Sta of Af tijdens volg
7. Vlak apport
8. Aansluiten vanuit zit positie
9. Posities op afstand
10. Vak sturen
11. Algemene indruk

FCI Obedience-1

Nadat je het diploma Obedience beginners hebt gehaald kan je door naar de Obedience 1. Reeds bekende oefeningen worden moeilijker en ook hier zijn weer enkele nieuwe oefeningen.

Programma:

1. 1 minuut zitten in zicht
2. Los volgen
3. Sta tijdens het volgen
4. Komen op bevel
5. Zit of af tijdens het volgen
6. Vak sturen
7. Vlak apport
8. Appel op afstand
9. Sprong over de horde
10. Rond een pion sturen
11. Algemene indruk

FCI Obedience-2

Nadat het Obedience-1 diploma is gehaald kun je verder met de Obedience-2. Hierin zitten ook weer veel nieuwe oefeningen bijvoorbeeld het sorteren. Hier moet de hond een stokje met de geur van de baas uit 5 geurloze stokjes halen.

Programma:

1. 2 minuten liggen uit zicht met afleiding
2. Los volgen
3. Sta, Af en zit tijdens het volgen
4. Komen met staan
5. Vak zenden, af en aansluiten
6. Richtingapport
7. Sorteren
8. Appèl op afstand
9. IJzerapport over de hoogtesprong
10. Algemene indruk

FCI Obedience-3

Ten slotte het laatste programma. Het Obedience-3 programma heeft een aantal nieuwe oefeningen die te maken hebben met het dirigeren van de hond. De hond moet bijvoorbeeld eerst naar een pion en vervolgens bepaald de keurmeester of hij van de 2 apporteerblokken die achter de pion liggen het linker of het rechter blok moet pakken en over welke horde teruggesprongen moet worden.

Programma:

1. 2 minuten zitten uit zicht
2. Af en komen op bevel
3. Los volgen
4. Sta, zit en af tijdens het volgen
5. Komen met staan en af
6. Via cirkel vak zenden en aansluiten
7. Apport met richting
8. Via pion positie op afstand, richtingapport over de horde
9. Sorteerproef
10. Appèl op afstand

De volledige regelementen FCI Obedience samengesteld door de Raad van beheer, kunt u hier downloaden.