Even voorstellen

Wij zijn Noescha van den Brandhof ,Theo ten Broeke, Marinka de Goeij, Sandra Nederlof en Silvie Zebel. Of ook wel, de redactie van K.V.N..

Vier keer per jaar doen wij ons uiterste best om een plezierig clubblad voor u te maken. We proberen een leuk blad samen te stellen met informatieve stukken over bijvoorbeeld de gezondheid van uw hond, het gedrag van honden, verslagen van evenementen en wedstrijden en mededelingen vanuit de vereniging.

Als u hierin ook een bijdrage wilt leveren is dit van harte welkom. We maken het clubblad immers voor maar zeker ook met u. Er zijn vast spannende, leuke en minder leuke dingen gebeurd, al dan niet met uw hond, die u met de andere lezers wilt delen. Stuur daarom massaal uw kopij naar de redactie. U kunt dit doen via e-mail. Als uw verhaal vergezeld gaat van één of meer foto’s wordt het alleen maar leuker. Doe uw best en stel de redactie voor het probleem hoe al uw reacties te plaatsen!

Steeds meer mensen binnen de verschillende disciplines bij K.V.N. doen mee aan (officiële) wedstrijden. In het clubblad willen we graag aandacht besteden aan de behaalde prestaties. Als je dus een vermelding wilt van je klasseringen kan je dit doorgeven aan de redactie redactie@kvnieuwegein.nl zodat wij dit in het clubblad kunnen verwerken.

Ook is het mogelijk om eenmalig of meerdere malen te adverteren in het clubblad. De kosten
bespreken we graag met u maar zijn ook te vinden op de website. Zie pagina: sponsor-worden

Bestuur en redactie kunnen geen verantwoording dragen voor de inhoud van de advertenties in het clubblad of website. De redactie behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, aangeleverde kopij te weigeren, in te korten en/of te corrigeren. Overname van stukken voor en van derden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur en onder volledige bronvermelding. Wilt u dat uw bijlage alleen in het clubblad en niet op deze website mag worden gepubliceerd, geef dit dan vooraf aan.