Fun-Agility voor kinderen 2023-I

  Deze cursus wordt georganiseerd op woensdagen.

  Gegevens inschrijver:
  Aanhef:
  Voornaam:
  Voorletters:
  Tussenvoegsel:
  Achternaam:
  Geboortedatum:
  Gegevens deelnemende kind:
  Voornaam-kind:
  Tussenvoegsel-kind:
  Achternaam-kind:
  Geboortedatum-kind:
  Jongen / Meisje :
  Straat:
  Huisnummer:
  Postcode:
  Plaats:

  Telefoonnummer:
  Mobiel nummer:
  E-mailadres voor correspondentie:

  Gegevens hond:
  Roepnaam van de hond:
  Ras of kruising van:
  Geboortedatum:
  Geslacht:
  Heeft de hond een stamboom?

  Wat is de stamboomnaam?

  Lidmaatschapsgegevens
  (Om deel te nemen aan een cursus bij KVN dient u lid te zijn van de vereniging.)
  Bent u lid van de K.V.N.?

  Omdat u nog geen lid bent zal naast het cursusgeld, de verschuldigde contributie en het inschrijfgeld van uw rekening worden afgeschreven.
  Het cursusgeld zal van uw rekening worden afgeschreven.

  Inschrijver stemt ermee in dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd en K.V.N. de jaarlijkse contributie en lesgelden van zijn/haar hieronder genoemde rekening af mag schrijven, tenzij vóór 1 december schriftelijk of per mail is opgezegd bij de ledenadministratie.

  (De specificaties van de betaling ontvangt u in de bevestigingsmail na het verzenden.)

  Betalingsgegevens:
  IBAN nummer:
  t.n.v.:

  Opmerkingen

  Ik ontvang graag nieuws van K.V.N. per e-mail:

  Bent u geïnteresseerd om vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen?

  Ik ben bekend en ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden**

  Het cursusgeld wordt niet geretourneerd. Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigings/kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is de contributie over het volgend jaar verschuldigd