Met het online inschrijfformulier kun je je inschrijven op een cursus/workshop.

De inschrijvingen worden door de ledenadministratie verwerkt. De indelingscommissie bepaalt de indelingen van de cursussen. Heb je vragen of opmerkingen over de inschrijving dan kunt je dit aangeven bij opmerkingen.

Indien je nog geen lid van onze vereniging bent dient het formulier tevens als inschrijving voor het lidmaatschap.
Om deel te kunnen nemen aan een cursus moet je lid worden van K.V.N.

Na het drukken op de knop verzenden ontvangt je vrijwel direct een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
De ledenadministratie ontvangt een mail met je inschrijvingsgegevens.

De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks automatisch afgeschreven. De kosten voor cursussen dient je vooraf zelf over te maken. In de bevestiging van je inschrijving ontvangt je hierover de details.

In het formulier kun je indien de cursus op meerdere dagen gegeven wordt, een 1e of 2e keus aangeven voor een weekdag van de cursus.

Het moment waarop je betaling wordt ontvangen geldt als het moment van inschrijving. In alle gevallen worden op basis van deze volgorde de cursussen ingedeeld. Een tijdige inschrijving is helaas geen garantie voor een plek! Ook kunnen wij niet garanderen dat er op de dag van je voorkeur voldoende ruimte is.

De ledenadministratie verwerkt je gegevens en stuurt deze in de winter- en zomerstop door naar de indelingscommissie.
De indelingscommissie houdt met het indelen rekening met regels die afgesproken zijn binnen de vereniging.
Wordt er ingeschreven tijdens het seizoen, stuurt de ledenadministratie de gegevens naar de betreffende hoofdtrainer.

Door insturen van het formulier verklaart je tevens kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van de vereniging en deze te accepteren.

De gegevens van de inschrijving worden overgenomen in ons ledenadministratie pakket.

https://kvnieuwegein.nl/wp-content/uploads/2014/01/Inschrijven_en_plaatsing.pdf

Sluit Menu