Parkeren

 • Parkeren voor cursisten op het parkeerterrein van de oude wielerbaan (direct na de brug links) of op de parkeerplaats tussen het gebouw van de Pétanque Vereniging en K.V.N.. Hier is slechts beperkte parkeerruimte. Alle overige parkeergelegenheid is gereserveerd voor de medewerkers van K.V.N.
 • Niet parkeren langs de toegangsweg in verband met de toegang voor hulpdiensten.

Terrein

 • Bij het betreden en verlaten van het K.V.N.-terrein gebruik maken van de aanwezige paden.
 • Er staan hekken rond het terrein, maar dit is geen garantie dat de hond hier niet langs /onder door kan, dus houd hier rekening mee. Bovendien zijn rond het veld konijnen en fazanten aanwezig, dus let op uw hond!
 • Auto´s zijn op het terrein niet toegestaan.
 • Op het terrein van K.V.N. zijn kinderen van harte welkom, mits onder toezicht van een volwassene. Kinderen zijn niet toegestaan op de trainingsvelden en bij de benches.
 • Honden kunnen buiten worden vastgezet. Doe dat aan de witte touwtjes die overal aan de palen van het hek hangen, niet aan de palen zelf of aan het hekwerk. In verband met de doorgang tussen het clubhuis en het hoofdveld, is het niet toegestaan om daar honden vast te zetten.
 • Wanneer u uw hond vastbindt, voorkom dan overlast door voortdurend blaffen van de hond.
 • Het is niet toegestaan zich op de lege trainingsvelden te bevinden.
 • Zorg ervoor dat uw hond geen problemen kan veroorzaken voor andere honden.
 • Laat geen afval (ook geen sigarettenpeuken!) e.d. achter op het K.V.N.-terrein, overal staan afvalbakken.
 • De honden thuis goed uitlaten; dus niet op de weg naar het K.V.N.-veld.
 • Wanneer er op het terrein of op de weg er naar toe een ongelukje gebeurt, dan dit zelf even met een poepzakje/plastic zakje opruimen. Op het veld een emmer water gebruiken.
 • Voor de veiligheid van mens en dier graag de honden aangelijnd houden vanaf de parkeerplaats, zodat iedereen op een rustige manier naar de K.V.N.-locatie kan komen.
 • Op de gehele K.V.N.-locatie (dus ook in het clubgebouw en op het veld!) zijn de honden altijd aangelijnd tenzij in opdracht van uw trainer anders wordt bepaald. Trainers kunnen ten alle tijden maatregelen nemen als de veiligheid van de cursisten of honden in gevaar komt.

Clubgebouw en terras

 • In het clubgebouw zijn voor en na de trainingen en tijdens de pauze tegen betaling koffie, thee, frisdrank e.d. verkrijgbaar.
 • Honden mogen mee naar binnen, mits zij zich sociaal en rustig gedragen (naar mens en hond).
 • Het is niet de bedoeling dat de stoelen van het terras worden meegenomen naar een ander gedeelte van het terrein. Op diverse plaatsen staan banken.
 • In het gehele clubgebouw geldt een wettelijk rookverbod.
 • Op een aantal plaatsen binnen en buiten het clubgebouw zijn informatieborden opgehangen. Wanneer u hierop een mededeling wilt plaatsen, dan vooraf overleggen met Jeannette de Geus.

Benches

 • Naast het clubgebouw staan 2 rijen benches. De achterste rij benches bij het hek is gereserveerd voor honden van medewerkers.
 • Van de eerste rij benches (mits vrij) mogen cursisten voor hun hond gebruik maken.
 • Controleer voordat u de bench opent of deze al niet bezet is. Laat na gebruik geen spullen of rommel achter in de bench en vergeet ook niet om na afloop de bench te sluiten.
 • Wanneer de hond de bench bevuilt, dient u dit zelf onmiddellijk op te ruimen!

Training
Voor u:

 • De lessen beginnen en eindigen op tijd.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens de les.
 • Zorgt u voor goed schoeisel met voldoende profiel. De velden kunnen glad zijn.
 • Geen wanten gebruiken tijdens de training; handschoenen zijn wel toegestaan.
 • Wanneer u een ziekte of lichamelijk gebrek heeft dat uw functioneren tijdens de training kan beïnvloeden, gaarne melden bij de trainer.
 • Ruw gedrag (bv. slaan of schoppen) tegenover de honden wordt niet geaccepteerd. Na een eerste waarschuwing volgt onmiddellijke verwijdering uit de les en van het K.V.N.-terrein.
 • Buiten de lessen mag geen gebruik worden gemaakt van de velden, zonder voorafgaande toestemming van de trainer(s).
 • Tijdens de lessen niet bellen.
 • Afmelden voor een les vooraf bij het clubgebouw (030 – 688 00 03), dus niet via de K.V.N.-telefoon.
 • Bij 3x afwezig zonder afmelding volgt uitsluiting van de cursus.
 • In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij hevige sneeuw- of regenval en/of onweer moeten de trainingen soms worden afgelast; belt u bij twijfel vooraf even naar het clubgebouw (030 – 688 00 03) of kijk op de website www.kvnieuwegein.nl of de trainingen doorgaan.
 • Om examen te mogen doen dient u met uw hond -als combinatie- tenminste aan 10 lessen te hebben deelgenomen.
 • De minimale leeftijd van de cursist voor deelname aan de trainingen is in principe 16 jaar, cursisten jonger dan 16 kunnen in overleg met en na goedkeuring van de trainer worden toegelaten. Wel dient de eigenaar van de hond (dit is dus niet de cursist zelf) voorafgaand aan de cursus een formulier ten behoeve van de aansprakelijkheid te ondertekenen. Communicatie hieromtrent geschiedt via de stuurgroep trainerszaken, te bereiken op: trainerszaken@kvnieuwegein.nl
 • Tijdens de eerste drie lessen wordt door een trainer gekeken of de hond/handler geschikt is voor de cursus die op dat moment wordt gevolgd, bij gebleken ongeschiktheid kan in overleg worden besloten dat de cursist per direct dient te stoppen. Restitutie van het lesgeld is enkel bespreekbaar indien binnen 3 lessen, in gezamenlijk overleg, besloten is om te stoppen met het volgen van de lessen.
 • Het deelnemen aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.

Voor de hond:

 • De honden niet laten eten voor de training; met een volle maag zijn honden minder gemotiveerd, bovendien is er kans op een maagtorsie.
 • Voor het welzijn van de honden, kunnen honden met overgewicht worden geweigerd in de les. K.V.N. kan u adviseren hoe u uw hond het beste kan laten afvallen.
 • De honden mogen op het terrein niet graven.
 • Het gebruik van slipkettingen, anti-trektuigen, slippende lijnen zonder correcte stop, halti’s met kettingen en gentle leaders is niet toegestaan, tenzij dit op advies van een trainer of gedragstherapeut wordt gebruikt en vooraf is gemeld bij de trainer. Een uitzondering op deze regel is het, onder toezicht van een trainer, gebruiken van een slipketting tijdens de ringtraining.
 • Riemen dienen van stof of leer te zijn.
 • Altijd een speeltje voor de hond meenemen naar de les.
 • Loopse teven kunnen helaas niet met de les meedoen (3x afwezig tijdens de loopsheid); wel melden aan de trainer en zelf komen kijken.

Behendigheid en flyball

 • Tijdens de eerste zes lessen wordt door de trainers bekeken of behendigheid of flyball haalbaar is. Er wordt met name gelet op de fysieke conditie van hond en baas, het gedrag van de hond naar andere honden en cursisten en het los kunnen werken van de hond. Indien er een onwerkbare situatie ontstaat of als de fysieke gezondheid van de hond in gevaar komt, kunnen de trainers beslissen dat de desbetreffende cursist per direct dient te stoppen. Eventuele restitutie van het lesgeld is enkel bespreekbaar indien binnen 3 lessen, in gezamenlijk overleg, besloten is om te stoppen met het volgen van de lessen.
 • Indien de hond de zesde les niet los kan werken, volgt uitsluiting van verdere deelname aan de cursus.
 • Zonder toestemming mag geen gebruik gemaakt worden van het materiaal, met uitzondering van de slalom bij de behendigheid.
 • Bij het gezamenlijk opbouwen en afbreken van het parcours of de baan worden de honden vastgebonden.
 • Het parcours of de baan wordt pas opgebouwd bij aanwezigheid van minimaal 5 cursisten.
 • Bij de lessen dragen de honden een halsband of een goed passend tuig, een en ander eventueel voorzien van een “handvat”.